03-79676196 palapes@um.edu.my

KOMPLEKS PALAPES UNIVERSITI MALAYA

 

Selamat Datang ke Laman Web Rasmi PALAPES UM

Pasukan Latihan Pegawai Simpanan Universiti Malaya (PALAPES UM)  merupakan satu Pasukan Simpanan Angkatan Tentera Malaysia (ATM) yang ditubuhkan di universiti untuk penyertaan mahasiswa yang menjalani pengajian Ijazah Sarjana Muda secara sepenuh masa. PALAPES di Universiti Malaya berakar-umbi  sejak 3 April 1965 di mana pada ketika itu ia dikenali sebagai Batalion Infantri Pertama Askar Wataniah. Penubuhan batalion ini adalah sebagai tindak-balas ...

Read More

Highlights