03-79676196 palapes@um.edu.my

OBJEKTIF PALAPES

Home / Tentang PALAPES UM / Objektif

1. Menyediakan fasiliti latihan ketenteraan kepada pelajar  Universiti Awam  untuk melahirkan graduan yang berdisiplin tinggi dengan berpengetahuan tentera.

2.  Menyediakan sumber pegawai graduan kepada unit-unit dalam Pasukan Simpanan Angkatan Tentera Malaysia.

3.  Menyediakan masyarakat yang mempunyai latihan ketenteraan untuk menyokong pertahanan negara.

Last Updated: 15/08/2019